ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ មរតកលោកតា ហេតុអ្វីបានជាមិនជីកព្រែកហ្វូណនតេជោ កាលពីជាង៤០ឆ្នាំមុន? ~ គេហទំព័រ ជ្រៃកោង ប៉ុស្តិ៍
សូមស្វាគមន៍ គេហទំព័រ ជ្រៃកោង ប៉ុស្តិ៍ មានទទួលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទ/ ចាងហ្វាង (នាង ទី)ទូរស័ព្ទ:លេខ 097 660 6609 / 092 95 46 55

សូមស្វាគមន៍ WWW.CHREY KORNG POST.COM មានទទួលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទ/ ចាងហ្វាង (នាង ទី)ទូរស័ព្ទ:លេខ 097 660 6609 / 092 95 46 55

​​​​​​​​​​​​​

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ មរតកលោកតា ហេតុអ្វីបានជាមិនជីកព្រែកហ្វូណនតេជោ កាលពីជាង៤០ឆ្នាំមុន?

ចំនួនអ្នកទស្សនា: Views

 សៀវភៅ កម្ពុជាឆ្នាំសូន្យ របស់លោក ហ្វ្រង់ស្វ័រ ប៉ុងស្សូ លោកស្ថិតក្នុងចំណោមជនបរទេសចុងក្រោយបំផុតមួយក្រុម ដែលចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា បន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥។


បន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ នៅក្នុងបរិវេណស្ថានទូតបារាំង នៅទីក្រុងភ្នំពេញ លោក ប៉ុងស្សូ ត្រូវបណ្តេញចេញពីប្រទេសដោយរបបថ្មី។ សៀវភៅរបស់គាត់ ដែលមានចំណងជើងថា "កម្ពុជាឆ្នាំសូន្យ" បោះពុម្ពផ្សាយនៅឆ្នាំ១៩៧៧។

សៀវភៅ កម្ពុជាឆ្នាំសូន្យ របស់លោក ហ្វ្រង់ស្វ័រ ប៉ុងស្សូ លោកស្ថិតក្នុងចំណោមជនបរទេសចុងក្រោយបំផុតមួយក្រុម ដែលចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា បន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥។

បន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ នៅក្នុងបរិវេណស្ថានទូតបារាំង នៅទីក្រុងភ្នំពេញ លោក ប៉ុងស្សូ ត្រូវបណ្តេញចេញពីប្រទេសដោយរបបថ្មី។ សៀវភៅរបស់គាត់ ដែលមានចំណងជើងថា "កម្ពុជាឆ្នាំសូន្យ" បោះពុម្ពផ្សាយនៅឆ្នាំ១៩៧៧។
0 Comments:

Post a Comment