ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅទីក្រុងបុរាណនៅទីក្រុងលីជាំង ខេត្តយូណាន់, ~ គេហទំព័រ ជ្រៃកោង ប៉ុស្តិ៍
សូមស្វាគមន៍ គេហទំព័រ ជ្រៃកោង ប៉ុស្តិ៍ មានទទួលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទ/ ចាងហ្វាង (នាង ទី)ទូរស័ព្ទ:លេខ 097 660 6609 / 092 95 46 55

សូមស្វាគមន៍ WWW.CHREY KORNG POST.COM មានទទួលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទ/ ចាងហ្វាង (នាង ទី)ទូរស័ព្ទ:លេខ 097 660 6609 / 092 95 46 55

​​​​​​​​​​​​​

ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅទីក្រុងបុរាណនៅទីក្រុងលីជាំង ខេត្តយូណាន់,

ចំនួនអ្នកទស្សនា: Views

 


ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅទីក្រុងបុរាណនៅទីក្រុងលីជាំង ខេត្តយូណាន់, ស្វែងយល់ពីរបៀបនៃការរៀបចំនិងការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ។ ក្នុងមួយឆ្នាំទីក្រុងបុរាណដែលកសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលស្តេចមីញ នឹងត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅឆ្នាំ ១៩៩៩ អាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ ៦ លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ។


0 Comments:

Post a Comment